Ảnh

ẢnhẢnhẢnh

Ảnh

ẢnhẢnh

Và nếu “mạnh tay” hơn, bạn có thể trang trí trang với cúc áo trên …”tường nhà” theo các bước sau:

Ảnh

Bước 1: Vẽ tranh phác thảo hình trên tường, hoặc mặt bằng trang trí

Bước 2: Vẽ chi tiết

Bước 3: Chuẩn bị cúc áo và súng bắn hồ

Bước 4: Gắn cúc áo lên vị trí tùy thích

Bước 5: Hoàn thành chi tiết.

Have fun girls! 🙂

Advertisements